10 työmiestä

10 työmiestä on Laitakarin sahan hoitajan L. Magnussonin ollut pakko panna pois työstä siitä syystä, että he huolimatta waroituksista oliwat ottaneet tawaksi poistua työpaikaltaan koska wain halutti, ja mennä mihin milloinkin kahwinjuontiin, josta eiwät niin hewillä palanneetkaan. Miehet owat naimattomia. – Perä-Pohjolainen 1899 n:o (LA 28.2.), s. 2. –

Teksti: Kirjasta "LAITAKARI SAHAN JA LEIVÄN SAARI". Julkaisija: Laitakarin perinneryhmä