Hanke

Laitakarin kehittämishanke 1.6.2016 – 30.11.2017
(Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020/Leader)

Hankkeen tavoitteena oli herättää henkiin sahasaari Laitakari, Meri-Lapin alueen tärkeä kulttuuri- ja teollisuushistoriallinen kohde Kemin edustalla. Kehittämisprosessi on pohjautunut visioon, jossa Laitakarista tulee viiden vuoden sisällä Meri-Lappiin kaivattu yleishyödyllinen, ympärivuotinen virkistyskohde seudun asukkaille. Kun mahdollisuuteen esitellä Meri-Lapin monipuolista menneisyyttä, alueen kulttuurihistoriallisia vaiheita (työväenliike, salakuljetus, pirtu) ja sen perinteitä yhdistetään myös luonto ja merellisyys, sisältää vierailu Laitakariin kaikki Meri-Lapin vahvuudet. Kehittämishankkeen tarkoituksena oli luoda edellytykset sille, että Meri-Lappi ja Kemi saavat kaivatun ja omaleimaisen, ympärivuotisen kohteen, joka nostaa alueen maailman kartalle.

Hankkeen aikana toteutettuja toimenpiteitä:

  • infokyltit saarelle (3 isoa ja 10 pientä, sekä puiset kyltit viiteen kohteeseen)
  • esite saaresta
  • maisemanhoito- ja kehittämissuunnitelma saarelle
  • investointiselvitykset
  • ääni- ja videotallenteet entisten asukkaiden kanssa
  • 2 työpajaa
  • 3 yleisötapahtumaa
  • netti- ja facebooksivut

Toimenpiteiden lisäksi hankkeen aikana tehtiin kaksi opintomatkaa Hailuotoon ja Tankariin. Matkat tehtiin ideoiden keräämiseksi Laitakarin kehittämistä ajatellen.

Hankkeen toimenpiteiden toteuttamisessa kehitettiin Kemin ja Meri-Lapin yhteisöllisyyttä. Paikallisväestö otti kehittämisprosessin hyvin vastaan ja osallistui siihen aktiivisesti. Varsinkin hankkeen päätöstilaisuuteen saapui runsas joukko paikallisväestöä (n. 100 henkeä). Tämän lisäksi hankkeen aikana syntyi Laitakarin ympärille vapaamuotoinen yrittäjäverkosto.

Hanke voidaan katsoa suunniteltujen toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutumisen osalta onnistuneeksi. Tärkein saavutus on Laitakarin saaren nouseminen jälleen ihmisten tietoisuuteen. Paikallisväestö ja päättäjät näkevät nyt Laitakarin potentiaalin virkistys- ja matkailukohteena.

Liitteet
Hankkeen loppuraportti
Maisemanhoitosuunnitelma