Harvinainen tapaus Laitakarin sahalla

15 metriä leweä ja 54 metriä pitkä katto pudonnut alas.

Toissapäiwänä sattui Kemi-yhtiön omistamalla Laitakarin sahalla Kemissä harwinainen tapaus. Sahan n.k. justeeraushuoneen katto alkoi äkkiä paukahdella, sortuen lopuksi alas ja jäi toisesta päästään huoneessa olleiden kuormawaunujen waraan. Justeeraushuone, missä leikataan kuiwattu puutawara, rakennettiin wiime kesänä. Huoneen katto oli 15 metriä leweä ja 54 metriä pitkä, ollen ehkä heikonpuoleisesti rakennettu. Lunta ei ainakaan wielä ole niin paljon, että sen painoa woitaisi pitää syynä katon sortumiseen. Wahinko muuten on aiwan wähäinen, joitakin tuhansia markkoja. Mitään tapaturmaa ei katon putoaminen aiheuttanut. – Pohjolan Sanomat 1923 n:o 3 (PE 5.1.), s. 2. –

Teksti: Kirjasta "LAITAKARI SAHAN JA LEIVÄN SAARI". Julkaisija: Laitakarin perinneryhmä