Hukkunut

Kemissä hukkui Toukokuun 29 päiwänä eräs nuori työmies Juho Matinlassi. Hän oli työssä Laitakarin sahassa ja oli lähtenyt yksinään wenheellä käymään kotonansa, mutta sille tielle katosi. Wenhe löydettiin kumottuna, jonka jälkeen ruwettiin ruumista etsimään, ja löydettiinki. Wainaja oli kaatumawikainen ja luultawasti lienee sama wika, joka saattoi weneen kaatumaan, tawannut häntä nytkin. – tt – -l – – Kaiku 1883 n:o 24 (16.6.), s. 3. –

Teksti: Kirjasta "LAITAKARI SAHAN JA LEIVÄN SAARI". Julkaisija: Laitakarin perinneryhmä