Laitakarin kansakoulu Juurakkoon

Vuonna 1901 Juurakon saareen perustettiin kansakoulu Laitakarin sahan työntekijöiden lapsille. Syynä oli se, että lasten oli raskasta ja toisinaan vaarallistakin kulkea saarilta Kemin kaupunkiin kouluun. Erityisesti talvisin kulku kaupunkiin läpi lumisen merenjään oli kansakoulun johtokunnan mielestä varsinkin pienimmille lapsille raskas ja vaarallinenkin.

Koulu avattiin kevätlukukaudella 1901. Sille järjestettiin tilat kaksikerroksisen asuinkasarmin N:o 51 toiseen kerrokseen. Ensimmäiseksi opettajaksi valittiin kemiläinen Eevi Hänninen. Ensimmäiseksi lukuvuodeksi ilmoittautui 27 lasta.

Laitakarin sahan kansakoulu, kuten koulua nimitettiin aina 1920-luvulle saakka, sijaitsi koko yli 50-vuotisen toiminta-aikansa Juurakon saaressa. Vuonna 1932 Juurakon koulu laajennettiin myös yläkansakouluksi. Koulusta tuli niin sanottu osastokoulu, jossa kaikki neljä luokkaa toimivat samassa luokkahuoneessa. Koulu lopetettiin vuonna 1952.

Juurakon saarelle rakennettiin toimitilat myös Laitakarin raittiusseuralle. Raittiusseuran talo toimi myöhemmin asuinrakennuksena (N:o 55).

Teksti: Kirjasta "LAITAKARI SAHAN JA LEIVÄN SAARI". Julkaisija: Laitakarin perinneryhmä