Lapsi hukkunut wesisaawiin

Ikäwä tapaus sattui wiime perjantaina Laitakarissa. Seppä Frans Matinlassin toisella wuodella olewa lapsi meni pää edellä saawiin ja hukkui sinne, kun ei sillä kertaa sattunut olemaan aikuisempia saapuwilla. Lasta oli wähää ennen pesty saawissa eikä oltu wielä pesuwettä siitä tyhjennetty kuin lapsi meni sinne takaisin ja sai niin onnettoman lopun. Muita lapsia oli kyllä ollut paikalla, mutta eiwät nekään osanneet itse ryhtyä pelastushommiin, waan juoksiwat ulos ilmoittamaan tapauksesta aikuisemmille ja sillä aikaa ennätti pienokainen heittää henkensä. – Perä-Pohjolainen 1902 n:o 63 (TI 5.8.), s. 3. –

Teksti: Kirjasta "LAITAKARI SAHAN JA LEIVÄN SAARI". Julkaisija: Laitakarin perinneryhmä