Muuan lastausjuttu

Redillä on parastaikaa ottamassa puutawaralastia eräs Bergenistä Norjasta kotoisin olewa höyrylaiwa ”C. Sund” kapteeni Pedersen. Täkäläinen Lastausrengas tarjoutui lastaamaan laiwan 4 mk. 2 pllä standartilta, mutta kun kapteeni piti maksua liian korkeana, teki hän sopimuksen lastauksesta Laitakarin sahan työmiesten kanssa, jotka suostuiwat lastaamaan 3 mklla 50 pllä standartin. Työnjohtajana heillä on eräs Juho Ollila, ja saapi työwäki itse kaiken lastauksesta tulewan palkan. Myöhemmin tarjoutui sitten rengas lastaamaan mainitun laiwan 3 mklla 25 pllä st, mutta kun kapteeni Pedersen jo oli sopinut laitakarilaisten kanssa, jäi lastaus heille. Lastaus on käynyt kaikin puolin rauhallisesti waikka laitakarilaisten menettely onkin herättänyt pahaa werta renkaalaisissa, joilla nykyään taas ei ole minkäänlaista ansiota, laiwojen puutteessa. – Perä-Pohjolainen 1905 n:o 111 (TI 26.9.), s. 2. –

Teksti: Kirjasta "LAITAKARI SAHAN JA LEIVÄN SAARI". Julkaisija: Laitakarin perinneryhmä