Oulun ilmoituslehden uutinen

Toukokuussa 1889 Kemissä odoteltiin kesän tuloa innokkaasti. Oulun Ilmoituslehti uutisoi toukokuun lopulla:

”Kemistä kirjoitetaan meille: Tänään toukok. 21 p:nä saimme ensi kertaa tänä kesännä kuulla höyryaluksen wiheltäwän satamassamme. Mieltymykselläpä kuunneltiinkin tätä kewään merkkiä, joka meidät herätti hereille 7 kuukautta kestäneestä talwen horrostilasta. Awowedestä sanan täydessä merkityksessä ei kyllä wielä woi puhua, ja mainittu höyryalus, jonka wihellys niin lumoawasti waikutti mieliimme, olikin ainoastaan hinaajahöyrywene läheiseltä sahalta. Kemijoen suulta on suurempi määrä tukkia päässyt hajoamaan merelle ja näitä karkulaisia saapui mainittu hinaaja-alus kokoamaan. Kesäkuun ensi-päiwänä odotetaan Laitakarin höyrysahalle erästä höyrylaiwaa, joka ottaa lastia 870 standerttia lankkuja. Sellaista jättiläistä ei wielä koskaan ennen ole nähty Kemissä. Ei luulisi oikein järkewää olewan, että moiset waltameren jättiläiset uskaltawat tänne Pohjan perille lähteä. Waan täytyneehän sukeltajayhtiöittenkin jotain ansaita!

– Oulun Ilmoituslehti 1889 n:o 42 (LA 25.5.), s. 2. –

Teksti: Kirjasta "LAITAKARI SAHAN JA LEIVÄN SAARI". Julkaisija: Laitakarin perinneryhmä