Raakamainen teko

Tuonnoin saapui Laitakarin sahalle työkirjalla warustettu työmies, joka pääsikin sahalle töihin. Kun hän t. k. 17 p:nä ruokatunnilla aterioituaan meni sisälle lankunkantajien asuntoon ja pani laattialle pitkäkseen odottaessaan sahan wihellystä eli työhön kutsumusta, niin lankunkantajat käwiwät mieheen käsiksi ja paiskasiwat hänet porstuan laattiaan takaraiwolleen. Täräys oli niin kowa, että hän meni tainnuksiin. Mies on haastanut moiset lankunkantajat oikeuteen. – Perä-Pohjolainen 1898 n:o 70 (KE 31.8.), s. 3. –

Teksti: Kirjasta "LAITAKARI SAHAN JA LEIVÄN SAARI". Julkaisija: Laitakarin perinneryhmä