Rikotaanko 8-t. työaikalakia Laitakarissa?

Eräät työläiset päivätyönsä päätyttyä tekevät ylityötä erinäisissä urakkatöissä.

Kemin Laitakarissa ovat eräät työläiset ottaneet tavakseen rikkoa 8 tunnin työaikalakia. Tavallisen työpäivän päätyttyä he tekevät tarhan puolella urakkatöitä. Tarhan ylipäässä toimitettavassa lautojen nippauksessa on varsinkin Karjalan pakolaisia runsaasti, jotka sahassa päivän työskenneltyään tulevat nippaamaan ja tekevät ylityön ilman prosenttia.

Myöskin ovat eräät suomalaiset työläiset harjoittaneet tätä kaikkien työläisten yhteistä etua polkevaa menettelyä. Onpa joku järjestönkin jäsen tässä mukana ja mikäli tiedämme, esittelevät työnjohtajille tekevänsä ylitöitä ilman prosenttia. – Tuohon ylityön tekoon ei suinkaan ole pakottavana syynä työvoiman puute, sillä paikkakunnalla on vielä runsaasti työttömiä. Yhtenä syynä on epäilemättä yhtiön maksamat tavattoman kurjat palkat, joka pakottaa työläistä päivää jatkamalla elatusta hankkimaan. Työläinen joutuu tässä kumminkin polkemaan omia etujaan, sillä työnantajat rientävät selittämään 8-tunnin työajan tarpeettomuutta ja todistuksena esittävät työläisten ylityön tekoa. Siksi työläisten onkin yhteistoiminnan kautta koetettava saada palkkoihinsa parannuksia eikä suinkaan saavutettuja lakeja rikkomalla. Työväenjärjestöt aikovatkin ryhtyä noudattamaan järjestökuria niihin jäseniinsä, jotka kaikesta huolimatta harjoittavat ylityöntekoa ja kiertävät lakia siten, että varsinaisen työajan päätyttyä muuttavat toiseen työhön. – Pohjan Voima 1925 n:o 119 (TO 28.5.), s. 2. –

Teksti: Kirjasta "LAITAKARI SAHAN JA LEIVÄN SAARI". Julkaisija: Laitakarin perinneryhmä