Tuhoisa tulipalo 1894

Tuhoisa tulipalo 1894
Kemiyhtiön toiminta lähti alkuun aika lailla onnettomissa merkeissä. Laitakarissa syttyi tulipalo 6. päivänä syyskuuta 1894 kello neljän tienoilla. Liekit syttyivät sahalaitoksessa, ja pian Laitakarin neliraaminen saha oli historiaa. Apua sammutustyöhön saatiin myös Karihaaran sahalta. Onni onnettomuudessa oli ennen tulen syttymistä vallinnut sade, joka hillitsi tulen leviämistä, huolimatta etelätuulesta, joka lisäsi puhalluksellaan tulen voimaa. Tuli ei kaikeksi onneksi levinnyt rakennuksiin eikä lautatarhaan. Tulipalon epäillään saaneen alkunsa tupakoitsijan jättämästä tulitikusta. Toisen tiedon mukaan työmiehet olivat lähteneet kahville ja jättäneet lasittoman lampun palamaan, josta tuli oli saanut alkunsa. Laitakarin sahaa ja Kemiä kohdannut onnettomuus levisi pian sanomalehtien välityksellä läpi Suomen. Esimerkiksi sanomalehti Porilainen uutisoi tapahtumasta lukijoilleen:

”Laitakarin saha palanut poroiksi. Toissa torstaina kello 5:den tienoilla syttyi Kemin puutawarayhtiön omistama ja Kemin edustalla olewa Laitakarin saha palamaan. Waikka wäkeä Kemin kaupungistakin höyryillä ja weneillä riensi apuun ei itse sahaa millään tawoin saatu pelastetuksi. Tulipaloon oli Kemin reserwikomppaniastakin komennettu sotamiehiä. Ei kestänyt kahta tuntiakaan ennen kun saha oli porona. Waikka itse sahaa ei saatu pelastetuksi, saatiin kumminkin tuli warjelluksi puutawarawarastoista, jotka pelastettiin.
Syynä tulen irtipääsyyn kuuluu olleen waromattomuus. Sahalla työskentelewät työmiehet oliwat näet tehneet työtä awonaisen lampun walossa. Kello 5 aikaan oliwat he lähteneet juoman kahwia ja jättiwät lampun palamaan, josta tuli sitten oli päässyt irti. Saha ja puuwarastot owat wakuutetut Sahanomistajain paloapuyhtiössä 94,000 markasta.
Saha jossa on 4 raamia, oli jonkun aikaa ollut korjauksen alla, waan piti sen näinä päiwinä korjaustöiden päätyttyä uudestaan ryhtyä toimintaan. Itse sahasta ei ole muuta jälellä kuin sawupiippu ja raamit, jotka töröttäwät pystyssä. Asianomainen palowakuutusyhtiö on jo Helsingistä lähettänyt asiamiehensä, insinööri Björnbergin tulipalon kautta syntynyttä wahinkoa arwioimaan. – O.I.”

– Porilainen 1894 n:o 204 (PE 14.9.), s. 2. –

Teksti: Kirjasta "LAITAKARI SAHAN JA LEIVÄN SAARI". Julkaisija: Laitakarin perinneryhmä