Wäkijuomia takawarikkoon.

Wiime lauantaina läksi Laitakarista höyryweneellä ”Sylwi” Tornioon parikymmentä miestä noutamaan itselleen wäkijuomia Haaparannalta. Tulli- ja poliisiwiranomaiset saiwat kuitenkin tästä tiedon ja pitiwät waralta, koska he palaawat. Sylwin saapuessa oli toisia odottamassa Laitakarin laiturilla ja toisia läksi kaupungin rannasta höyryweneellä Sylwin jälkeen. Kun Sylwin miehet laiwan saapuessa Laitakarin laiturin luo, huomasiwat että laiturilla on wastaanottajia, käänsiwät he laiwan Kalkkinokkaa kohti. Miehet laiturilta hyppäsiwät Tähteen ja sitten taas takaa ajamaan. Sylwi saapui Kalkkinokkaan hiukkasta ennen kuin Tähti ja alkoi sen kuljettaja tulliwartijan kiellosta huolimatta laskea miehiä maalle. Joku mies pääsikin pulloinen pakenemaan metsään, ennen kuin takaa-ajajat saapuiwat paikalle estämään. Miehillä oli tullaamatonta tawaraa konjakkia ja joku määrä likööriä, jotka otettiin takawarikkoon. He tulewat syytettäwäksi tullikawalluksesta. Syytteeseen kai tulee pantawaksi Sylwin kuljettajakin. Sylwin pannussa oli ollut wesi lopussa ja koneenkäyttäjä päissään. – Laitakarin sahan päällysmiehet antoiwat wiranomaisille tehokasta apuaan, mikä kiitoksella mainittakoon. – Perä-Pohjolainen 1902 n:o 63 (TI 5.8.), s. 3. –

Teksti: Kirjasta "LAITAKARI SAHAN JA LEIVÄN SAARI". Julkaisija: Laitakarin perinneryhmä