Wangitsemisia Kemissä

Työmies A. Mikkonen waimoineen wangittu.

Toissa päiwänä wangitsiwat poliisiwiranomaiset Kemin Laitakarissa työpaikaltaan työmies A. Mikkosen, Karihaarasta. Lukuisien kotitarkastuksien jälkeen wangittiin myöhemmin myöskin Mikkosen waimo.

Wangitseminen aiheutunee sen johdosta että Kemin Wäinölässä oli tawattu talon ullakolta 400 kpl. kiwäärin panosta, jotka nähtäwästi owat peruja siltä ajalta, jolloin talossa majaili wenäläistä sotawäkeä. Mainitussa talossa on Mikkonen myöhemmin asunut, joten näyttää, että löydettyä panosmäärää koetetaan saattaa Mikkosen omaisuudeksi. – Pohjan Kansa 1921 n:o 117 (PE 18.11.), s. 2. –

Teksti: Kirjasta "LAITAKARI SAHAN JA LEIVÄN SAARI". Julkaisija: Laitakarin perinneryhmä