Uutisia Laitakarista ja lähivesiltä

10 työmiestä

10 työmiestä on Laitakarin sahan hoitajan L. Magnussonin ollut pakko panna pois työstä siitä syystä, että he huolimatta waroituksista oliwat ottaneet tawaksi poistua työpaikaltaan koska wain halutti, ja mennä mihin milloinkin kahwinjuontiin, josta eiwät niin hewillä palanneetkaan. Miehet owat naimattomia. – Perä-Pohjolainen 1899 n:o (LA 28.2.), s. 2. –

Lue lisää

Raakamainen teko

Tuonnoin saapui Laitakarin sahalle työkirjalla warustettu työmies, joka pääsikin sahalle töihin. Kun hän t. k. 17 p:nä ruokatunnilla aterioituaan meni sisälle lankunkantajien asuntoon ja pani laattialle pitkäkseen odottaessaan sahan wihellystä eli työhön kutsumusta, niin lankunkantajat käwiwät mieheen käsiksi ja paiskasiwat hänet porstuan laattiaan takaraiwolleen. Täräys oli niin kowa, että hän meni tainnuksiin. Mies on haastanut…

Lue lisää

Suomalainen lastihöyry karilla Kemissä

Ajoi toissailtana karille Peräkarin luona Laitakarin lähellä. Laivalla ei ollut luotsia. Alus pääsi irti vasta eilen aamulla, kun siitä oli purettu osa lastia. Tiistai aamuna klo 19 aikaan ajoi Kemissä Peräkarin luona Laitakarin lähellä karikolle sisäsatamaan tulossa ollut Pargas yhtiön lastihöyrylaiva Lyra. Onnettomuuden sattuessa ei laivassa ollut luotsia. Karilleajo tapahtui väylältä noin 100 metriä pohjoissuuntaan…

Lue lisää

Kohtalokas erehdys

Ryyppäsi suolahappoa marjaviininä. Tapaus Laitakarissa eilen iltapäivällä. Eilen aamupäivällä vähän jälkeen klo 11 tapahtui Laitakarin sahalla tapaturma, joka johtui erehdyksestä. Viilaaja Juho Matikainen ryyppäsi erehdyksessä suolahappoa marjaviininä. Erehdys, jonka seuraukset voivat muodostua asianomaiselle hyvin kohtalokkaiksikin, johtui siitä, että suolahappoa oli samannäköisessä pullossa kuin Matikaisen juomakseen tuoma marjamehu. Matikainen oli hakenut suolahappoa varastosta juotostöitä varten ja…

Lue lisää

Rikotaanko 8-t. työaikalakia Laitakarissa?

Eräät työläiset päivätyönsä päätyttyä tekevät ylityötä erinäisissä urakkatöissä. Kemin Laitakarissa ovat eräät työläiset ottaneet tavakseen rikkoa 8 tunnin työaikalakia. Tavallisen työpäivän päätyttyä he tekevät tarhan puolella urakkatöitä. Tarhan ylipäässä toimitettavassa lautojen nippauksessa on varsinkin Karjalan pakolaisia runsaasti, jotka sahassa päivän työskenneltyään tulevat nippaamaan ja tekevät ylityön ilman prosenttia. Myöskin ovat eräät suomalaiset työläiset harjoittaneet tätä…

Lue lisää

Kun Kemiin tuli ”nokikeuloja”

Kesä on saapunut Laitakariinkin. Viime sunnuntaina sen parhaiten huomasi kun saapuivat ensimmäiset ”nokikeulat”. Niistä saaduista ”aineista” oli koko Juurakko kallellaan. Juurakon ”presidenttikin” oli niin liikutettuna, ettei antanut kenenkään saaren asukkaan rauhassa nukkua, vaan huudoillaan ja kaikenlaisella räiskinällä pakotti ihmiset turvallisuutensa tähden lukitsemaan ovensa. Huomattuaan voimattomuutensa, otti hän kirveen uhkaillen, ja hakkaillen sillä rakennusten seiniä ja…

Lue lisää

Harvinainen tapaus Laitakarin sahalla

15 metriä leweä ja 54 metriä pitkä katto pudonnut alas. Toissapäiwänä sattui Kemi-yhtiön omistamalla Laitakarin sahalla Kemissä harwinainen tapaus. Sahan n.k. justeeraushuoneen katto alkoi äkkiä paukahdella, sortuen lopuksi alas ja jäi toisesta päästään huoneessa olleiden kuormawaunujen waraan. Justeeraushuone, missä leikataan kuiwattu puutawara, rakennettiin wiime kesänä. Huoneen katto oli 15 metriä leweä ja 54 metriä pitkä,…

Lue lisää

Wangitsemisia Kemissä

Työmies A. Mikkonen waimoineen wangittu. Toissa päiwänä wangitsiwat poliisiwiranomaiset Kemin Laitakarissa työpaikaltaan työmies A. Mikkosen, Karihaarasta. Lukuisien kotitarkastuksien jälkeen wangittiin myöhemmin myöskin Mikkosen waimo. Wangitseminen aiheutunee sen johdosta että Kemin Wäinölässä oli tawattu talon ullakolta 400 kpl. kiwäärin panosta, jotka nähtäwästi owat peruja siltä ajalta, jolloin talossa majaili wenäläistä sotawäkeä. Mainitussa talossa on Mikkonen myöhemmin…

Lue lisää

Muuan lastausjuttu

Redillä on parastaikaa ottamassa puutawaralastia eräs Bergenistä Norjasta kotoisin olewa höyrylaiwa ”C. Sund” kapteeni Pedersen. Täkäläinen Lastausrengas tarjoutui lastaamaan laiwan 4 mk. 2 pllä standartilta, mutta kun kapteeni piti maksua liian korkeana, teki hän sopimuksen lastauksesta Laitakarin sahan työmiesten kanssa, jotka suostuiwat lastaamaan 3 mklla 50 pllä standartin. Työnjohtajana heillä on eräs Juho Ollila, ja…

Lue lisää

Kalastustapa

Kalastustapaa, joka lienee täällä Kemissä uutta, owat muutamat laitakarilaiset ruwenneet käyttämään. He käyttäwät pitkän siiman koukuissa syöttinä nisujauhotaikinaa. Säynäjille kuuluu sellainen syötti olewan erinomainen makupala. Säynäjäsaalis onkin wäliin ollut aika iso. – Perä-Pohjolainen 1904 n:o 95 (TO 18.8.), s. 2. –

Lue lisää